Article monster

Leerlingenraad

Wat wordt er besproken in de leerlingenraad?

Wat wordt er besproken in de leerlingenraad?

Als eerste worden er dingen besproken over een grotere oprit bij school. Dit komt door het feit dat veel kinderen over de stoep fietsen voor ze de fietsenstalling ingaan. Er wordt nagedacht om de schuine verhoginkjes te verplaatsen naar een plek dichterbij het hek. Al hebben ze daar wettelijke toestemming voor nodig.

Ten tweede praten ze erover om camera’s op te hangen bij de fietsenstalling en misschien zelfs in de gangen. Dit komt doordat er de laatste tijd veel jassen en fietsen/fietssleutels worden gestolen. In verband met de privacy van de leerlingen heeft de leerlingenraad ervoor gekozen om geen camera’s op te hangen in de gangen. Maar bij de fietsenstalling komen ze er wel als het aan de leerlingenraad ligt.

Als derde onderwerp praten ze over het telefoonverbod tijdens de pauzes en het probleem over binnen of buiten blijven in de pauzes. Zoals je misschien weet, is er sinds kort een telefoonverbod in de kantine tijdens de pauzes terwijl je buiten wel erop mag. Volgens het bestuur van de school zijn we niet sociaal genoeg als we tijdens de pauze binnen op onze telefoons zitten. Maar toch heeft het nieuwe telefoonbeleid ook nog zijn nadelen. De conclusie van de oudere klassen is dat ze het jammer vinden dat ze niet op magister kunnen kijken of hun huiswerk kunnen checken omdat de jongere klassen volgens hen niet goed met hun telefoons kunnen omgaan en zij hieronder moeten “lijden”. De leerlingenraad probeert het schoolbestuur te adviseren de leerlingen meer ruimte te geven. Dit zou gaan om de open ruimte bij de lokalen 14, 15 en 16, en voor de examenleerlingen lokaal 38.

Als laatste onderwerp is er vraag naar om leerlingen een extra lokaal te geven voor hun SE of proefwerkweek. Voorheen was dat Lokaal 1. Maar omdat daar sommige leerlingen pauze houden, kan dat lokaal niet goed meer gebruikt worden.

little sheep